Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2015

captainmorgan
16:59
7902 a6d1 500
Saska Kępa
16:34
0637 f9cc 500
Reposted fromriddl3m riddl3m viatreesgivemewood treesgivemewood

November 29 2014

captainmorgan
23:59

October 09 2014

captainmorgan
20:19
4326 8166 500

uszanowanko.
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viaadmn admn

October 06 2014

captainmorgan
20:10
7444 6cd1
Motorek w dupie
Reposted fromvs vs viaadmn admn
captainmorgan
20:06
0468 4d23
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viaadmn admn

September 24 2014

captainmorgan
20:59
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaadmn admn

September 11 2014

captainmorgan
21:07
1847 1ff6 500
"The Sims 3: Cebulowe Życie"
Dodatek zawiera następujące funkcje:

-- Wyjazd do pracy za granicę - Twój Sim może teraz skorzystać z transportu busem, po czym znika z domu na 3 miesiące.
-- Nowy typ rabunku! Postacie w czarnych sukienkach otwarcie żądają pieniędzy "na tacę".
-- SimZUS - instytucja zabiera Twoim Simom 2/3 wypłaty, nie oferując nic w zamian!
-- Tryb budowy domu zablokowany! Teraz aby wybudować coś na swojej działce musisz najpierw zdobyć w urzędach odpowiednie zezwolenia!
-- Twoje Simy mogą teraz stracić przytomność po spożyciu "soku" - dodatkowe punkty Życiowego Rozczarowania zdobywasz próbując prowadzić wówczas pojazd mechaniczny lub rower!
-- Wysoko Oprocentowany Kredyt - teraz możesz kupić Twoim Simom wszystko, o czym marzą i sprawić, by natychmiast tego pożałowały kiedy zmieni się kurs Franka. W pakiecie z kredytem Simy zyskują szansę na bycie odzwiedzonymi przez Komornika!
-- Simy, które osiągają wiek emerytalny automatycznie przestają wychodzić z domu; ich życie zaczyna obracać się wokół słuchania radia!
-- Teraz każdy z Twoich Simów może nosić skarpety do sandałów!
-- Nowe przedmioty; Ogrodowy Papież, Stos Makulatury, Meblościanka i wiele innych!"
Reposted fromlevune levune viaadmn admn

July 14 2014

captainmorgan
13:18

June 23 2014

captainmorgan
10:30
1546 3f4a
Reposted fromsucznik sucznik viaBartolomeo Bartolomeo

April 30 2014

captainmorgan
16:24
0546 6917 500
Khale dwa
Reposted fromvs vs viakjn kjn

April 28 2014

captainmorgan
21:36
7867 b335
Reposted fromasasello asasello viatomash tomash

March 24 2014

captainmorgan
18:21
1300 14eb 500
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viatomash tomash

March 14 2014

captainmorgan
15:31
friendzone bathtub

March 07 2014

22:19
6843 1b88 500

sam-bragg:

Steam Adventure

Reposted fromekelias ekelias viaFreXxX FreXxX

March 03 2014

captainmorgan
21:55

February 25 2014

captainmorgan
22:14
4994 fe43 500
Reposted fromczinok czinok viabesen besen

February 14 2014

captainmorgan
22:27
Reposted fromvolldost volldost viabesen besen

February 08 2014

captainmorgan
22:47
4330 f0b2
Reposted fromkaiee kaiee viaFreXxX FreXxX

January 30 2014

00:34
6382 44c0 500
Reposted fromjhaesus jhaesus viaFreXxX FreXxX
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl